OKTOBERNIEUWS  2023
 

 

 

LIED...


Het verhaal van Mini over haar dansles sloeg blijkbaar aan bij de lezers want er kwam een verzoekje binnen om een dans uit onze jeugd (de Bossa Nova) in de muziekrubriek van Mini op te nemen.

Wij voldoen hieraan graag en gelukkig zat de plaat in Mini’s rekje.

Daar gaat ie!!!!


Luister, zing en dans het mee bij      
"NOSTALGIE"


En heb jezelf een favoriet plaatje met een dierbare of romantische herinneringen, geef het door aan Mini en we spelen het een volgende keer af….. 

 

HERFST IN HET VOLKSPARK...
 
Fraaie herfstfoto bij de vijver in het Volkspark.....
 

 

 

 

 

DANSLES.....


Konden we vorige maand lezen hoe Mini in haar tienerjaren de danslessen beleefde, deze keer vertelt Gerrit van zijn ervaringen maar dan uit 1990 toen hij de veertig al was gepasseerd. 

 

 

 

 


Er stond een bruiloft op het programma van een buurmeisje en de leden van de buurtvereniging waren op het feest van harte welkom onder voorwaarde dat ze het ballroomdansen onder de knie hadden want dat was een onderdeel van het door een creatieve ceremoniemeester bedacht huwelijkscadeau.
Nu waren er buren die dit al van jongs af beheersten maar ook enkelen die hier niet aan toe gekomen waren in hun jeugd waaronder mijn persoontje. Ik vond het daarom ook maar een naar idee want je kwam uiteraard op het feest voor lul te staan als je niet mee kon dansen.
Ik besloot dan ook als het zover was niet te gaan. De anderen waren enthousiaster en gingen op hun leeftijd nog naar dansles. Ik vond het belachelijk.
Maar mijn vrouw wilde wel en wat doe je dan.
Dus begaf ik mij op aandringen van mijn echtgenote iedere vrijdagavond in haar gezelschap naar een in de binnenstad gelegen etablissement, alwaar zich een groot aantal personen van beiderlei kunne bevonden, waaronder ik tot mijn blijde verrassing een aantal van mijn buren aantrof. Tegen betaling van een aanzienlijk bedrag werd ons hier de gelegenheid gegeven onbeperkt dames of heren in de armen te nemen. Meestal begon ik met mijn vrouw, maar op aanwijzing van een klein mannetje, gewapend met een microfoon diende er regelmatig van partner te worden gewisseld. Ongestraft kon ik dus mijn buurvrouwen of een voor mij wildvreemde vrouw omhelzen. Zou ik hetzelfde in het winkelcentrum of de HEMA doen, zouden de dames gillend wegrennen en zou ik worden opgepakt. Nu echter nam niemand aanstoot en ook de buurmannen maken geen bezwaar, ook zij tasten gretig toe. Er waren echter beperkingen bij het omhelzen. Zo mochten onze handen zich niet lager bevinden dan precies onder de schouderbladen der dames. Tevens moesten de heren hierbij hun armen als een soort vleugels omhoog houden, hetgeen een vermoeiende uitwerking had. Het ergste was echter dat wij hierbij voortdurend onze voeten dienden te bewegen. Dit verhinderde direct alle tedere bedoelingen want er werd voortdurend op elkaars tenen getrapt terwijl met de paren die zich in de onmiddellijke omgeving bewogen soms pijnlijke botsingen plaatsvonden.
Het kleine mannetje probeerde in deze chaos enige orde te scheppen door ons de juiste voetbewegingen die hij passen noemde, voor te doen. Als zij synchroon met die van de partner en in een bepaald tempo werden gezet noemde men dit een dans.
Weliswaar waren in de bewegingen nog wel de oervormen van de veroveringen van man op vrouw te herkennen maar deze waren gecultiveerd en bijgeschaafd en droegen nu namen als Foxtrot bij een snel doch regelmatig tempo. Engelse wals bij een langzaam slepend tempo, Tango bij een strak doch sensueel getint tempo of de chachacha in een wild en bruisend tempo. Het was de bedoeling dat wij ons deze variaties tijdens zijn lessen eigen maakten. Was dit het geval en konden wij met onze partners samen in vloeiende bewegingen over de dansvloer zwieren, dan zou dit een gevoel geven dat de oerinstincten ver te boven zou gaan. Hiervoor diende echter stevig geoefend te worden.
Tijdens de zware en vermoeiende lessen demonstreerde het mannetje ons de diverse passen en draaiingen waarbij hij zich bediende van een even klein vrouwtje dat zijn passen in tegengestelde richting maakte. Ook maakte hij gebruik van een grammofoon waaruit muziek klonk die paste bij de door hem gedoceerde variaties. Luid tellend in de microfoon die hij om zijn hals droeg gaf hij het tempo aan. Soms uitte hij daarbij kreten als “SLOUW-SLOUW” of “KWIK-KWIK”. Een buurman met een talenknobbel verzekerde ons dat dit Engels was en langzaam of vlug betekenden. Sindsdien voelde ik mij wat zekerder want ik scheen toch niet zo’n goede leerling te zijn. Ik beheerste wel de juiste passen, maar maakte ze vaak op de verkeerde momenten waardoor ik de indruk wekte een kleine doch hardnekkige handicap te hebben. Het mannetje zag echter wel toekomst en zo oefenden we verder waarbij de aanwezigheid van een bar een welkome afwisseling was.
Eindelijk brak de tijd aan voor het afdansen. Met lood in de schoenen ging ik eerst voor het brons.
We kregen een rugnummer opgespeld en moesten onze kunsten vertonen voor een achter een tafeltje opgestelde dame en heer die de jury vormden. Gelukkig nam mijn vrouw de leiding en fluisterde me steeds in wanneer ik de verschillende bewegingen en passen diende maken.
Ik slaagde tot mijn stomme verbazing hetgeen mij de moed gaf om ook op een later tijdstip voor zilver te gaan. We volgden hierbij dezelfde procedure, mijn vrouw leidde en ik leed, maar ook hier was het resultaat verbluffend zowel voor de ballroomdansen als het Latijns-Amerikaans waarvoor we een groen en roodkleurig certificaat kregen uitgereikt.
De bruiloft was door onze speciale dansshow een succes.
Een enkele keer heb ik nog wel gedanst, maar ik durf mijn voeten niet in het vuur te steken dat ik alles nog wel beheers en helaas zijn er tegenwoordig geen bruiloften meer om het te bewijzen.

  

 

 

 

 

 

 

 

TACHTIG


Elf september j.l. was een bijzondere dag in het leven van ons Ria. Ze bereikte als eerst van ons klasgenotenclubje de 80 jarige leeftijd, een mijlpaal om even bij stil te staan.
Reden voor Mini en Gerrit om al vroeg die dag (er dreigden hoge temperaturen) met een mooie bos bloemen namens de klasgenoten bij de jarige op de stoep te staan.
Ria, gekleed in een luchtige zomerse feestjurk, was blij verrast met dit sympathieke gebaar en nodigde haar onverwachte bezoekers hartelijk binnen voor een kop koffie.
Het werd een gezellig, feestelijk kletsuurtje waar niet alleen de ongemakken en beperkingen, maar ook de leuke dingen en kleine vreugden van het ouder worden aan bod kwamen en waarbij men zich de koffie met gebak goed liet smaken.
Bij het afscheid drukte Ria haar gasten op het hart vooral de overige klasgenoten te bedanken voor de bloemen en de vele kaartjes die ze mocht ontvangen… Wat hierbij dus is gebeurd.
Een goed voorbeeld doet goed volgen…..

Dus vrienden: op naar de tachtig!


 

 

 

 


 

 

 

 

  

FAALANGST


Uitgaan bestond in onze jeugd vooral uit naar een danstent gaan waar op de zaterdag
en zondagavond de keuze groot was….
Het was een gelegenheid elkaar te ontmoeten en als het spannend werd verkering te zoeken.

Dat dit niet altijd even makkelijk was vertelt Gerrit in het onderstaande gedicht.


 

 

 

 

  

 


FAALANGST


Na het dansen naar het park.
Hij voelde zich een stijve hark.
Het wilde maar niet slagen
haar om een kus te vragen.
Terwijl ze keken naar de herten,
dwaalde hij af naar schone verten

waarin zij op hem zou wachten
tijdens donkere zwoele nachten.

Maar zo verspeelde hij zijn kansen
net als daarvoor bij het dansen.
Hij durfde het gewoon niet aan,
bang bij haar voor lul te staan.Hij hoorde vele jaren later
dat ook zij bang was voor een flater.
Toen ze dat van elkaar wisten,
wilden ze geen tijd verkwisten.
Ze waren beiden al bezet,
deelden met anderen het bed.
In ’t geheim hebben ze elkaar  ontmoet
bij van der Valk het voelde goed.
Het is bij die ene keer gebleven,
ze moesten verder met hun leven.
Zo liepen ze elkander mis.
Faalangst is een triest vergis.   

 

 

 

 

 

 

LUCIFERS  


Vroeger verzamelden we van alles wat niks kostte. Sigarenbandjes, kroonkurken en ook lucifersmerken. De meeste doosjes hadden wel een reclamemerkje dat we uitknipten en inplakten in een schriftje.

Mini vertelt over twee van de bekendste merken…

 

 

 

 

              
De fraaie zeskante houtzaagmolen De Wildschieter / De Schieter in Zaandam-West
dateerde uit het jaar 1683 en is gesloopt in 1916
 
MOLEN  LUCIFERS

De welbekende Molen Lucifers werd onder meer door de Nederlandse firma Mennen & Keunen geproduceerd. De lucifers zaten in spanen doosjes waarop etiketten met een molen stond afgebeeld. Het merk Molen Lucifers was jarenlang naast De Zwaluw een bekend fabrieksmerk en het is voor het eerst gedeponeerd op 20 april 1910 door de Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken te Eindhoven.
Vanaf 1964 werden er door de VHLF series gemaakt met afbeeldingen van molens uit Nederland waarop het beeldmerk van de Wildschieter verkleind bleef voorkomen.
In 1987 kwam aan deze uitgaven ook een einde en verdween het merk definitief uit de schappen van de winkels. Op het lucifermerk Molen Lucifers, afgebeeld als etiket en als reclame op een prentbriefkaart, staat de afkorting VH LF.

 


                 
 

ZWALUW  LUCIFERS

In Nederland kennen we vooral ook de Zwaluw-lucifers. Ze werden geproduceerd in de Uddevalla Tändsticksfabrik en kwamen in 1895 op de Nederlandse markt dankzij de inventieve handelaar Jeremias Attema die het geelrode doosje met 'Säkerhets Tändstickor' bedacht.
Veel mensen denken dat dat zo veel als ‘zekerheids-tandenstokers’ betekent. Dat is onjuist omdat ten eerste säkerhet niet ‘zekerheid’ maar ‘veiligheid’ betekent en ten tweede komt tänd- in tändstickor van het werkwoord tända dat ‘aansteken’ of ‘doen branden’ betekent..
Tändstickor (in enkelvoud: tändsticka) zijn dus gewoon ‘aansteekstokjes’, oftewel ‘lucifers’.
In Nederland staat Zwaluw al vele jaren in ieders geheugen gegrift als hèt lucifersmerk. Zwaluw lucifers zijn al sinds 1985 op de markt en zijn ze tot een stevige marktleider in Nederland uitgegroeid.

 

         
 


            

Uit de jaren ‘70 en ‘80 waarin iedereen nog een geiser had en je door een gaatje bovenin het apparaat de waakvlam nog met een lucifer aan moest steken staken, heeft Mini nog een doosje Zwaluwlucifers overgehouden. in een kastje liggen. Wie wat bewaard heeft wat en soms is het nog best handig om lucifers in huis te hebben.. 
 

 

 

 


 

 

 

 

OUDEREN..........        
 


 


 

BOEKWERKJE


Nadat ik mijn zus Rita en Het Stevenfennehuis het boekwerkje van Hans en Gerrit had aangeboden wilde ik graag dat ook een exemplaar bij mijn klasgenootje en vriendin Jenny terecht zou komen. We zaten na de lagere school immers ook op de Huishoudschool nog bij elkaar in de klas.
Vanaf 2011 waarin we op zoek waren gegaan naar onze klasgenoten, hebben Jenny en ik contact gehouden en komen we af en toe nog eens bij elkaar voor een gezellige koffieklets waar we bij praten over alles en nog wat.
Op 14 september jl. werd ik ’s ochtends hartelijk ontvangen en bij een lekkere bak leut met cake hebben we samen even door het boekje gebladerd om de schone kunsten van onze artistieke klasgenoten te bewonderen. Ook de schoolreisfoto van onze 3e klas werd nog eens goed bekeken en werden de kinderen die we toen waren allemaal nog even op hun namen benoemd.
Jenny
toonde zich erg enthousiast en was vol waardering over het boekwerkje.
Zij en haar echtgenoot hebben het de laatste tijd behoorlijk druk gehad.
Ongeveer negen maand geleden was er een verhuizing en waren ze afgelopen zomer samen met de kinderen met vakantie naar het Gardameer waarbij ook nog eens hun 56ste huwelijksdag werd gevierd.
Dat is een hele mijlpaal en daarvoor nog onze hartelijke felicitaties.
Op de Broekheurnerstede hebben Jenny en Henny een mooi en ruim appartement betrokken met uitzicht op de Wesselerbrinklaan.
Opmerkelijk zijn ze daarbij ook nog eens de “naaste buren” van ons Ria geworden die aan de aangrenzende Rhaanbrink woont.

Wij wensen Jenny en Henny samen nog een fijne en gelukkige tijd in hun nieuwe onderkomen! 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

SCHOOLFOTO


Jaap Kootstra, een vroegere buurjongen van Mini uit de Egstraat stuurde ons deze klassenfoto die is genomen in het oorlogsjaar 1943. Het is Jaap z’n eerste schooljaar dus de eerste klas.
Hij kan zich een aantal namen van medeleerlingen herinneren, maar vraagt of er onder ons misschien klasgenoten zijn die een of meer kinderen op de foto herkennen.
Jaap is de jongen vooraan met de donkere blouse en de armen netjes over elkaar zoals juffrouw van de Bosch het graag zag. Natuurlijk herkennen we Juf direct, maar ook anderen?

Zo ja, horen we het graag. 

 

OPLOSSING RAADPLAATJE SEPTEMBER...


De karakteristieke, vrijstaande villa uit 1905 vind je aan de Haaksbergerstraat no. 248, net even tegenover de Broekheurnerweg .
Over het pand zelf is eigenlijk maar weinig bekend. Binnen schijnen nog veel authentieke elementen aanwezig te zijn, zoals schouwen, hoge plafonds, suitedeuren en plafondornamenten. De woning is reeds jaren in gebruik als kantoor en vanaf 1 februari 2022 vond Jähnig + Ter Braak Hypotheken er een nieuw onderkomen.

Op de zwart-witfoto zien we het oude café Hammink vanaf de Broekheurnerweg met daar achter nog net zichtbaar de fraaie boog van de oude gevel aan de Haaksbergerstraat…  
Blijkbaar was het heel  moeilijk deze keer want er kwam geen enkele goede oplossing binnen.
Dus de mooie prijs (een plantenbon van Intratuin ter waarde van 20 euro) blijft in de pot. 

 

 

 


 

 

 

 

 

NIEUW RAADPLAATJEEen klok, maar welke?

Wel een plek waar je op tijd moet zijn als je er gebruik van wilt maken…Als er een lichtje gaat branden stuur het dan in.
We zien je puzzelresultaten graag  tegemoet bij;
 
 info@stefenfen.nl

 

 
Maar via de mail van Mini mag natuurlijk ook! 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TOP

HOMEPAGE