MEINIEUWS  2021 
                   

 

 

LIED...   


Uit Mini´s oude platenrekje vlogen plotseling een paar vreemde vogels op die iets met een tamboerijn hadden….

We herkenden er toch snel de hit uit onze jonge jaren in..Zing het mee bij;  
"NOSTALGIE"


 

 

NIERMANSGANG


Gerrit vertelt en rijmt over  een oud familieverhaal dat jarenlang populair was tijdens verjaardagen en waar hij als kind met rode oortjes naar luisterde….

 

 Niermansgang
 Er waren wijken en straten in de stad waar je nooit kwam. Je had van sommige straatnamen nog nooit gehoord totdat je er iets over las of er door toeval terecht kwam.
Zoals het pad dat vanaf de Deurningerstraat tussen het Boerenkerkhof en het in 1925 afgebroken Apostelenhof naar de Niermansgang liep in het verhaal van een familielid uit een vervlogen verleden waarover in mijn kinderjaren tijdens verjaardagen nog met enig gegniffel werd gesproken. Het pad heet nu Oltmansstraat en de Niermansgang is niet meer het duistere gangetje wat het ooit was… De tekening toont ons het pad in 1923.
Het is met enige schroom dat ik het verhaal met jullie, keurig nette klasgenoten deel want het is pikant, gênant en frivool. Maar vooruit, we zijn een besloten club. Tevens licht het een tipje van de sluier op over de geruchten en verborgen geheimen van de voor velen onbekende steegjes, gangetjes en paadjes in onze stad.

 Deurningerstraat
 


 


HET PAADJE NAAR DE NIERMANSGANG


Het was goed raak bij Avion,
waar alles bij een dans begon.
Hij kende buiten heg nog steg,
zij trok hem mee, wist daar de weg.


Ze vreeën in de Niermansgang,
maar plots deed ze een beetje bang.
Hij zei dat dat niet nodig was,
wat bleek, ze moest ineens een plas!


Die heeft ze daar dan ook gedaan.
Hij is er netjes voor gaan staan.
Maar met het legen van haar blaas,
verdween de passie ook helaas....


Hij bracht haar nog wel even thuis,
tot aan het hekje voor haar huis.
Daar heeft ze hem bot weggestuurd.
't Heeft zijn humeur nog lang verzuurd.


Want altijd als hij aan haar dacht,
rook hij die plas weer in de nacht.
Dus zette hij zijn leven lang
geen voet meer in de Niermansgang.... 


 huidige Niermansgang
 

  

 ATLEET UIT ONS MIDDEN


Na ons afscheid van de Stevenfenneschool zwermden we uit naar de ambachtsschool, de huishoudschool, het zevende leerjaar en een grote groep ging naar de ULO.
De toenmalige zogenaamde 2e ULO was de eerste twee jaren van onze opleiding ondergebracht in de oude Javaschool, een voormalige lagere school waar ook Willem Wilmink nog op had gezeten.
Na die twee jaar verkasten we naar een nog ouder gebouw aan de Brinkstraat naast de stinkende fabriek van Menko, een smal steegje (zie foto) vanaf de Kalanderstraat leidde ons er naar toe.
De snelle leerlingen hadden aan deze vier jaren genoeg. Wie later via het zevende jaar instroomde of enkele keren doubleerde, had het geluk terecht te komen op de spiksplinternieuwe Jan Vermeer ULO op het Stadsveld… Een van deze geluksvogels was Hans die de ULO nodig had als springplank naar de AKI…… Naar eigen zeggen heeft hij er lang over gedaan maar kon zich daardoor wegens zijn leeftijd ook sportief nuttig maken voor de school….
Zo werd er in die jaren op Koninginnedag een estafetteloop rondom het centrum van Enschede gehouden voor de middelbare scholen…  Het team van de Vermeer ULO werd, gemotiveerd door gymleraar en topatleet Ronald Spierenburg en met Hans in de gelederen in 1963 tweede en won zelfs in 1964 de beker…..
De winnaars gingen voor de bogen van het stadhuis trots op de foto….
Hans zit rechts vooraan.

We wilden jullie dit aardige plaatje en de sportprestatie van Hans niet onthouden…
     

 

 


                                        RANG IS ALLEEN RANG,
                                        IS ALLEEN RANG,
                                       ALS ER RANG OP STAAT.
                                       WAAROM LANG GEPRAAT,
                                       ALS ER RANG OP STAAT...

 


                          
 

We kennen allemaal nog wel dit reclamewijsje van de rolletjes van Rang, lekkere, harde, fel gekleurde fruitsnoepjes. Je kreeg een rol mee wanneer je op schoolreisje ging of een dagje uit.
Er was ook een groene mentholversie voor als je wat verkouden was.
RANG werd in 1949 op de markt gebracht door de in 1902 opgerichte snoepfabriek van Tonnema uit Sneek die ook al sinds 1922 de populaire pepermuntjes van KING, wat staat voor… Kwaliteit In Niets Geèvenaard… produceerde. Rang werd een succes dat tot diep in de jaren 80 als het snoepje voor onderweg of op reis werd beschouwd….. Maar zoals bij zoveel succesvolle Nederlandse bedrijven werd Tonnema overgenomen en werden KING en RANG van elkaar gescheiden…. Men probeerde met Rang in zachte vorm of met vulling de dalende verkoopcijfers op te lappen, maar zo geliefd als voorheen werd het niet meer….
RANG is echter ook als het ouderwetse harde snoepje nog steeds te koop…..

 
 

                        

 


VRAAG OVER GEBOUWTJE...


In  ons vorige “OaldNi’js”lieten we een mooie foto zien van de Broekheurnerweg in 1958.
We kregen van een trouwe lezer, die ook in de buurt heeft gewoond, de vraag of we ook wisten waarvoor het gebouwtje op de foto in de gele cirkel had gediend….Op die plek zat later het cafetaria van Piet Jansen….
We wisten het niet, hoewel Gerrit iets bijstond van diepvriescellen die men er kon huren, maar hij is er niet zeker van…

Weet misschien iemand van jullie die in de buurt woonde het antwoord ?


              We zijn benieuwd, oplossing graag per mail naar Mini… 

 

 VRÖMDELINGENKERKHOF  


Gerrit neemt ons mee naar oude kerkhoven en een van de griezelverhalen die daarover de ronde deden...


 

 

 

 

 
.
 

 
\

VRÖMDELINGENKERKHOF


Iedere stad of dorp met een eigen kerk en kerkhof had in het verleden ook een begraafplaats voor vreemdelingen. Het lag ergens in een hoek weggestopt en was door een muur, heg of ijzeren hek van het normale kerkhof gescheiden en bestemd voor doden die niet tot de kerkgemeenschap behoorden, maar wel in de omgeving waren overleden. Omdat men ze niet kende of familie kon vinden en dus niet zeker wist of ze wel gedoopt waren, mochten ze niet in de gewijde grond worden begraven. Meestal waren het rondtrekkende kermisgasten of andere neringdoenden zonder vaste woon of verblijfplaats. Er hing rond zo’n vrömdelingenkerkhof een geheimzinnige sfeer want men vreesde dat de zielen van deze doden gingen dolen om toch eeuwige rust te vinden op de gewone begraafplaats. De koster die verantwoordelijk was voor deze dodenakker moest dan ook iedere dag bij zonsondergang controleren of het toegangshek met het grote hangslot en de zware ketting wel goed afgesloten was….. Zo ook de koster van de Grote kerk in Enschede rond het jaar des Heeren 1560. Hij hield er al rekenschap mee.. Eenmaal per jaar, meestal na een stormachtige herfstnacht zonder maanlicht, trof hij ’s morgens de ketting en het hangslot op de grond voor het openstaande hek aan. Hij wist altijd zeker dat hij goed had afgesloten. Verbaasd en angstig controleerde hij dan de graven maar er was niets bijzonders te zien. Ook de pastoor en de kerkenraad hadden hiervoor geen verklaring maar er was niemand te vinden die er ’s nachts de wacht durfde te houden. Tot de oude Hendrik zich meldde. Hij werd beschouwd als een zonderling die voorgezichten had (hij zou in de toekomst kunnen kijken), kon contact leggen met overleden voorouders, was niet bang voor geesten of demonen en wist vaak nauwkeurig het weer te voorspellen. Hij zou zich, wanneer hij zo’n nacht in het najaar aan zag komen, verdekt bij het kerkhof opstellen en kijken wat er gebeurde….. Bij zijn eerste keer was het al raak…Midden in de nacht, klokslag twaalf openden zich de graven en rezen de zwevende zielen der overledenen er zwijgend uit op. Het slot sprong vanzelf open en piepend en krakend week de ijzeren poort om hen door te laten…..De doodgevroren zwerver, de straatmuzikant met een gebroken hart, de marskramer die slachtoffer was geworden van een roofmoord, de bij een gevecht doodgestoken kermisklant, een bij een ongeluk omgekomen handwerksman, de acrobaat die zijn nek had gebroken en de ongehuwde moeder met haar kindje die door iedereen verstoten, zichzelf en haar spruit van het leven had beroofd. Zij allen spoedden zich door de poort en verspreiden zich over de hei. Hendrik kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en sprak een van de zielen aan. “Waarheen gaat gij ?” De aangesprokene had echter grote haast.. “Naar onze geboortegrond”, hijgde hij Hendrik met vage stem in het voorbijgaan toe… Deze keek de voort ijlende schimmen vol medeleven na en begreep dat men probeerde thuis te komen in eigen stad of dorp om rust te vinden onder een eigen grafsteen in de gewijde grond van de kerk waar men eens was gedoopt..….. Toen sloeg de klok plotseling één uur…. en daar kwamen ze allemaal weer aan en verdrongen zich door de poort terug naar hun graven…Een rusteloze ziel voegde Hendrik in het voorbijgaan zuchtend toe…”We hebben slechts één uur om onze geboorteplaats te bereiken, lukt het, dan hebben eeuwige rust, zo niet moeten we terug, maar zwijg voor je eigen zielenrust over wat je hebt gezien.” Hendrik, diep getroffen en aangedaan als hij was over wat hij had beleefd, kon het echter niet voor zich houden, wekte de pastoor en de koster en biechtte hen alles op. Deze namen er verschrikt kennis van, wierpen zich voor het altaar op de knieën en smeekten Onze Lieve Heer om hulp…….. De oude ziener ging naar huis. De volgende morgen werd Hendrik door de koster gevonden, voorover liggend, verdronken in een regenplas van nog geen tien centimeter diep met de zware ketting en het hangslot van het vrömdelingenkerkhof om zijn nek….Het toegangshek en de graven stonden wagenwijd open. Had de oude Hendrik zichzelf opgeofferd of had men hem gebruikt als afkoopsom voor de duivel om de dolende zielen naar huis te laten gaan? De koster dekte de lege graven snel weer af en toen Onze Lieve Heer niets van zich liet horen, besloot de pastoor er verder geen ruchtbaarheid aan te geven en om herhaling te voorkomen het vrömdelingenkerkhof voorgoed te sluiten en er niemand meer ter aarde te bestellen. Dode vreemdelingen werden in het vervolg buiten de stad in de heide begraven op een plek die men Bottenkamp (nu Boddenkamp) noemde, blijkbaar een wijs besluit want het huiveringwekkende verschijnsel heeft zich daarna nooit meer voorgedaan….
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


WILHELMINAFLAT...


Het koningin Wilhelminaflat was de eerste hoogbouw dat in Enschede verscheen.
Dat was nog niet eens zo vanzelfsprekend, want om de bouw van deze flat te verwezenlijken moest de gemeente eerst een aantal regels veranderen waarmee de procedure in gang kon worden gezet omdat het tot heden toe verboden was om flats te bouwen in Enschede.
Jarenlang werd de bouw van flats tegengehouden omdat men bang was dat Enschede op Duitse steden ging lijken waar de hoogbouw het stadsbeeld bepaalt.
Tot 1952 werden er om die reden geen flats gebouwd in Enschede.
Het idee voor de flat kwam van oudere textielfabrikanten die graag van hun oude dag wilden genieten in een rustige omgeving. Daarnaast werd ook aan de wensen van de Enschedese mevrouw Smit-de Zwart gehoor gegeven die een flat voor alleenstaanden uit het onderwijs en de zorg wilde.
De Wilhelminaflat werd ontworpen door de architect Willem K. de Wijs, die o.m. ook de wijk Pathmos had ontworpen. Opmerkelijk te noemen is dat op dezelfde plek, aan Parkweg 41, eerder zijn woning stond dat in de oorlog werd gebombardeerd. Toen het flatgebouw in 1952 gereed was kreeg hij er als eerste een woning.


Mini heeft geprobeerd op ludieke wijze hierover iets op rijm te zetten..

 

 

 

 

 
Volkspark met villa op achtergrond - ca 1910
 


 


WILHELMINAFLAT

 

We zien een prachtig park op deez' oude plaat,

met verderop een oude villa die daar nog staat.

Daar kwam Enschedees eerste hoogbouwflat,
dat in de jaren vijftig hier werd neergezet
Bestemd voor oudere gegoeden van de stad

die voor Enschede veel betekenis hebben gehad


Ook Gerrit Jan van Heek kreeg er ook een woning
hij voelde zich er zo rijk als een koning
Uiteindelijk werd ook hij al een oude vent
en ruilde z’n villa voor zo’n luxe appartement


Zo had hij meteen een heel mooi uitzicht
over het park, door een voorvader gesticht
om het arbeidsvolk ‘s zondags te plezieren
met hertenkamp, speeltuin en volièredieren


Daag’lijks kuierde Gerrit over ’t park voor wat vertier 
een praatje met de tuinman of een leverancier
Vanuit zijn luxe appartementje kon hij bovendien
de  gedenkzuil van de oude Hendrik Jan zelfs zien


Begin jaren zeventig is Gerrit er toen overleden
Dat kwam door een samenloop van omstandigheden
Want voor veel bewoners, zo kun je het wel stellen
kwam de leeftijd dat ieder kwartje mee ging tellen


Ze waren van invloed, geliefd, verguisd of geroemd
In het flat dat naar koningin Wilhelmina is genoemd…
Op de foto de gedenkzuil Hendrik Jan van Heek

 

 De Wilhelminaflat in aanbouw - in 1950..
 

 De Wilhelminaflat aan de Stadsmaten - ca 1970
 

 

 

 

 

 

 REÜNIE......


Eindelijk weer eens een reünie...  


Wie weet, hopelijk ergens aan het eind dit jaar...????


  

 

UITSLAG RAADPLAATJE


Blijkbaar was het raadplaatje van maart te moeilijk want we ontvingen geen enkele uitslag.
De prijs… twee echte  ouderwetse rollen RANG, fruit en menthol, blijven voorlopig in Mini´s keukenkastje.
We zien hier de moderne gevel van wat eens het zogenaamde Postagentschap dat toen nog van de Rijksoverheid was, op de hoek van de Pathmossingel en de Pathmosstraat. Het was nieuwbouw uit 1949. Aan de kant van de Haaksbergerstraat zat de bekende winkel van Dellemijn, daartussen  een aantal woonhuizen en dan ons postkantoortje. In die tijd werd het beheerd door de familie Geerdink waar je ook voor je rookbehoeften en kruidenierswaren terecht kon.
Er was een loket met een dame waarbij je postzegels kon kopen, per Giro geld overmaken, een aangetekende brief versturen, een telegram opgeven en geld van je spaarbankboekje halen of er juist wat op storten….. enz.

Het postagentschap zat er al jaren niet meer en Wim Smit de eigenaar van de tabakorie, een der laatste echte speciaalzaken in rookartikelen, is er noodgedwongen mee gestopt.
Het pand stond onlangs nog te huur….


 


 

 

 NIEUW RAADPLAATJE
 
 
Dit verdwenen gebouw in de binnenstad boezemde ons allemaal angst en vrees in. Vooral de  bovenverdiepingen. Je moest er af en toe heen, maar het liefst bleef je ver uit de buurt…


Als er een lichtje gaat branden stuur je antwoord naar ....

 info@stefenfen.nl

 

 
Maar via de gewone mail mag natuurlijk ook!

 

 

 

TOP

HOMEPAGE