MAARTNIEUWS  2013
 

 

 
LEESPLANKJE


In het februarinieuws schonken we aandacht aan het leesplankje, de lettertjes, de plaat en de boekjes van Hoogeveen waarmee ons het lezen is bijgebracht.
Hoogeveen was niet de enige die experimenteerde met dit systeem. Er waren nog diverse andere pedagogen die een plankje ontwikkelden maar uiteindelijk de plank mis sloegen. Het voert te ver om deze allemaal te noemen en af te beelden, wie er belangstelling voor heeft kan ze via Google gemakkelijk vinden. Eén willen we er echter uitlichten omdat de naam van de maker ons bekend in de oren klinkt. Dit plankje werd met bijbehoren in 1902 op de markt gebracht door ene J.H. Colenbrander uit Deventer, Kluwer was de uitgever. Blijkbaar was er ook voor dit plankje aftrek want Colenbrander lanceerde in 1910 een nieuwe versie. Saillant detail: Hoogeveen en Colenbrander zaten samen in dezelfde klas op dezelfde kweekschool in Deventer. Blijkbaar is daar het systeem al besproken.
Dit aardige plankje is misschien een aanzet voor Rob om zijn stamboom eens te raadplegen.

 


 
WORKUM


Zoals we al eerder moesten constateren is er weinig gemeenschappelijks te vinden over de uitwisseling met de lagere school in Workum.
Toch vonden we een bijzondere foto van de Workumer klas die in 1958 in Enschede was.
     
We zien de jongens en meisjes poseren bij een gebouw met rieten dak dat ons direct bekend voor komt. Wij staan met onze derde klas namelijk op de foto bij het zelfde gebouw. Wat is dat voor gebouw? Beide foto’s geven geen duidelijke aanwijzingen. We dachten dat het in Lochem was, maar twijfelen nu toch. Naar onze mening zijn we in Lochem bij de Witte Wievenkoel van Zwiep geweest.
Maar hebben we dat goed? We hebben het internet doorgespit maar de villa in Lochem nergens gevonden. Alles wat we nog met zekerheid weten is dat er daar is gevoetbald.
Maar moest de klas uit Workum speciaal daar naar toen om alleen te voetballen?   
Er moet iets bijzonders met die villa zijn waarom zij en wij er waren en was dit wel in Lochem?
Wie kan zich dat nog herinneren of weet wat voor educatief getint reisdoel dit was?


Antwoord naar; info@stefenfen.nl


 

 
POËZIE UIT 1955


Ook deze maand weer twee versjes uit het album van Ria.
We lezen hoe juf v.d. Bosch haar leerlinge aanraadt om onder alle omstandigheden een genietbaar mens te blijven terwijl
Herma in 1955 al door had dat in het leven bloempjes alleen niet voldoende zijn. Brood op de plank moet er komen!!!!
Ria heeft de aanbevelingen van beide dichteressen blijkbaar goed in haar oren geknoopt.
Wat opvalt is dat het schuinschrift zoals juf dat ons leerde en zelf hier nog hanteert, door Herma al is afgeschreven.
 
 

 

KENNEN WE DIT LIED NOG?

Zongen we op de lagere school al protestsongs? En hadden we dat door?

Lees en zing bij NOSTALGIE het lied mee dat Gerrit de blik opende
en bewust maakte van een onbegrensde vrijheid.

 

 

 
HET HUIS VAN HENNIE


Hij is wat vaag, maar voor degene die belangstelling heeft voor de historie van de buurt waar wij allen opgroeiden van grote waarde.
Dit winterlandschap moet op de kiek gezet zijn voor 1950. We zien het nog onbebouwde Stadsveld.
Het prentje werd genomen vanuit een van de achtertuinen aan de Egstraat waar Mini woonde.
Zelfs de duplexwoningen aan de Wicher Nijkampstraat, behorend tot de eerste bebouwing van de wijk staan er nog niet op.
De straat is nog een zandweg die richting Weth. Nijhuisstraat loopt.
                        
De weilanden behoren aan boertje Bult wiens boerderij we links van het midden kunnen ontdekken. Maar voor ons is veel belangrijker het huis met puntdak rechts op de foto. Het is het laatste burgerhuis dat aan de toen nog Weth. Nijhuisstraat stond voordat deze op de Haaksbergerstraat uitkwam waar we nu de rotonde met de hazenoren vinden. Deze straat was een met klinkers verharde ontsluitingsweg die vanaf het Bouwhuistunneltje de Poolmansweg kruiste, langs de buitenkant van de bomenbuurt liep en bij de Zweringweg een scherpe bocht maakte richting Haaksbergerstraat. Vanaf de Poolmansweg liep er parallel met de straat een spoorlijntje waarmee het vuil van de afgegraven vuilnisbelt op de hoek van de Poolmansweg werd afgevoerd naar het Usselerveen.
Inmiddels zijn de straatnamen gewijzigd. De Weth. Nijhuisstraat stopt bij de Zweringweg. Deze laatste is doorgetrokken langs het winkelcentrum en komt uit op de Ferdinand Bolstraat die nu loopt tot aan de hazenoren. Het huis waarvan we in eerste instantie dachten dat het bij de verdere ontwikkeling van het Stadsveld was afgebroken, staat nu aan de Carel Fabritiusstraat. Toen we het ontdekten was het, zoals Mini het omschreef, net een spookhuis dat vanaf de straat nauwelijks tussen de hoge verwilderde bomen en struiken was waar te nemen. Het huis met de glanzend bruine dakpannen was het huis van onze klasgenoot Hennie Klein Bruinink.

Zijn toch wel trieste lot dat we hebben geprobeerd samen te vatten in een gedicht, vinden we onder “Hennie” bij GEDICHTEN


 

 
PROF. DR. GUNNINGSCHOOL


Al in 1945 bleek dat de Stevenfenneschool de toestroom van kinderen die aan het eind van de oorlog en direct na de bevrijding waren geboren, niet kon opvangen. Toen ook de wijk Stadsveld zich ontwikkelde, was een nieuwe openbare school hard nodig.
Deze werd gebouwd op de hoek tussen de Wicher Nijkampstraat, de Tomatenstraat en de Landbouwstraat en kreeg de naam; Prof. Dr. Gunningschool genoemd naar een professor in de pedagogiek die in 1951 was overleden.
De naam sloeg niet erg aan zoals we op de ansichtkaart uit die tijd kunnen lezen waar men hem Gönner noemt. Ook in de volksmond werd de school vaak om begrijpelijke redenen voor Landbouwschool of Tomatenschool versleten en heet nu officieel Koningin Beatrixschool.
Het gebouw kwam in 1953 gereed waarbij de vierde klas van de overbezette Stevenfenneschool na de grote vakantie compleet met hun leraar; die aardige meneer Jansen, verhuisde naar de nieuwe school. Meneer Jansen werd schoolhoofd en zijn Stevenfenneklas werd de vijfde klas. Het eerste schooljaar was er dus geen zesde klas. De lagere klassen werden gevuld met vooral kinderen uit het Stadsveld en de omringende straten. Waar de Stevenfenneschool als lagere school moest stoppen maar gelukkig als gemeentelijk monument niet werd afgebroken daar functioneert de Beatrixschool nog altijd als openbare school.
Op het terrein tegenover de school verrees enige tijd later een kerk, maar veel beter herinneren we ons op die plek het groen-houten optrekje van waaruit blinde Dries patat en aanverwante lekkernijen verkocht. Het was de eerste patattent in onze buurt.
Verder was op de hoek met de Hennepstraat een van de eerste zelfbedieningswinkels van Enschede gevestigd, die luisterde naar de veelzeggende naam Pik Pak. Of was het Pak Mee?

Als je het weet, stuur je antwoord  dan naar; info@stefenfen.nl

                              
Op de foto van de verhuizers uit 1953 herkennen we; Frans Goldner, Bennie Dijkman en Bennie van Veen (alle drie uit de Ypkemeulestraat),  Marianne’s zus Ineke, Roelof IJspeerd, Johan Teussink, Wessel Achterberg (van de slager aan de Broekheurnerweg), Harry Anneveld (van de klokkenwinkel) en precies in het midden met bril: Frans Keuter die we na de reünie hebben leren kennen als man van Willi.

 

 
REGENVERSJE

Op de reünie van 23 mei 2012 kwam Willi nog even met een klein nostalgisch gedichtje op de proppen dat enkele meiden tot hun grote verrassing zelf ook nog bleken te kennen.
Hieronder even ter opfrissing:


Regen, regen kom je weer,
Straal je weer met stromen neer,
Doe je weer de goten zwellen,
Tover je weer regenbellen,
Kletter je weer op de straten,
Kun je dat nu heus niet laten?
Denk je dat we alle dagen,
Steeds maar weer om regen vragen?
Regen, regen, hoor eens aan,
Stuur de zon, jij kunt wel gaan.


 

 WORKUMVERHAAL

Over de schoolreis naar Workum en het gastoudergezin waar ze samen verbleven, hebben Marianne en Mini zo hun eigen ervaringen.


Lees het onder  WORKUM

 

 

 
KRUISPUNT ZWERINGWEG


We kregen naar aanleiding van de oude ansichtkaart diverse reacties binnen van klasgenoten die ons oude buurtje nog goed blijken te kennen. We staan hier namelijk met de rug naar het winkelcentrum Stadsveld. Rechts gaan we de Wicher Nijkampstraat in, links de Wethouder Nijhuisstraat en recht voor ons ligt in al haar oude glorie de Zweringweg. De foto is gemaakt begin jaren vijftig hetgeen we aan het model van de auto kunnen zien. In de verte komt de stadsbus ons tegemoet maar die zal even later de Dr. P. van Hoekstraat inslaan.
Tony Lasonder en Tonny Rotsma melden allebei dat in het eerste huis links de gebroeders Edy en Leo Grolleman woonden. Het thuisbrengen van dit kruispunt is niet zo moeilijk omdat er maar weinig is veranderd. Dat is over het algemeen in onze oude buurtjes toch het geval.

        


Er zal hier en daar wel wat zijn gemoderniseerd en verbouwd maar op een enkele uitzondering na, staan de huizen waarin wij zijn opgegroeid nog stevig op hun “jarendertig” fundamenten. Hoe anders is het met de bebouwing wanneer wij ons omdraaien naar het panorama van de drie ansichtkaarten uit de jaren vijftig, die hier zijn afgedrukt. 
We zien boven het winkelcentrum dat er nog wel staat maar al stevig op de schop is geweest.
In het midden de gereformeerde kerk op de hoek met de S.L. Louwesstraat die al na 60 jaar plaats heeft moeten maken voor een enorme woontoren.
Onderaan de flats aan de S.L. Louwesstraat die vervangen zijn door modernere exemplaren waardoor deze straat een stuk smaller lijkt dan vroeger.
                                         

Het frappante feit doet zich voor dat de revolutiebouw van Enschede na de oorlog alweer is verdwenen en de Lonneker huizen van vooroorlogse kwaliteit zich met gemak hebben gehandhaafd. 

 
TOUWTJE SPRINGEN

Uiteraard zullen Marianne en Gerrit zichzelf op deze foto uit de Maaierstraat hebben herkend. Voor de anderen zal het wat moeilijker zijn geweest want we kregen geen reacties. We zien het blonde kopje van Marianne die “aan touw” is terwijl Gerrit in spanning zijn beurt om “in te springen” afwacht. Het moet ook aan de schaduwen te zien een hete dag zijn geweest want de jongens of meisjes die al gesprongen hebben liggen letterlijk en figuurlijk op apegapen in de goot. Het meisje dat springt is Rita van de Velde en de jongen “aan touw” is Peter Sloot. Hij draagt de door de jongens zo verfoeide pofboks, drollenvanger of deftig gezegd; plusfour waarvan de pijpen altijd ongelijk zaten of afzakten. Een mooi plaatje uit 1951.

Heb jij ook zo’n foto waar je in je oude straat of buurt samen met een of meer klasgenootjes opstaat?

Mail hem dan door naar  info@stefenfen.nl

Of bel met Mini of Gerrit.


 

 
PASENWe zijn wat aan de vroege kant maar…..

Voor iedereen die al dan niet samen met de kleinkinderen of wel of niet met een eigen rijk behangen Palmpasen meeloopt in de optocht;
Alvast veel plezier!


 
Voor allemaal: Alvast fijne, gezellige en eierrijke paasdagen!


 

 

 

TOP

HOMEPAGE